غواصی آزاد

AIDA

Aida_freediving_organisation_logo

غواصی آزاد چیست؟

تا بحال رؤیای کشف دنیای زیر آب را بدون تجهیزات غواصی در سر داشته اید؟ غواصی آزاد طبیعی ترین راه برای کشف اعماق دریاها با کمترین تأثیر گذاری بر روی محیط زیست دریا می باشد. در ضمن غواصی آزاد بهترین راه برای رها سازی ذهن و لذت بردن از زیبایی و سکوت دریاست.

یادگیری غواصی آزاد

سیستم آموزشی AIDA وضع کننده استانداردهای آموزشی در زمینه غواصی آزاد می باشد. مراحل آموزشی AIDA  به آموزش و بسط مهارت های شما از سطح مبتدی تا مربی گری کمک می کند .شما میتوانید ازآموزش ها در دوره یک (یک ستاره) و یا دو (دو ستاره) جهت غوص زدن ایمن و کنترل شده استفاده نمائید.

غواصی آزاد بعنوان یک رشته ورزشی

چه بعنوان راهی جهت کسب آرامش در هر آخر هفته و چه بعنوان تفریح ، غواصی آزاد رشته ای ورزشی و رقابتی بین المللی است. غواصان آزاد حرفه ای خود را حتی جهت رسیدن به اعماقی فراتر از ۲۰۰ متر هم آماده کرده اند .این امرتوسط واکنشهای طبیعی بدنشان به ذخیره اکسیژن با کاهش جریان خون به جوارهشان و ذخیره آن برای ارگان های حیاطی بدنشان امکان پذیر می باشد.

AIDA از سال ۱۹۹۲ میلادی مسؤل برگذاری مسابقات غواصی آزاد در سراسر دنیا می باشد که این امر باعث ایمنی هرچه بیشتر و رقابتی تر شدن این رشته شده است . برقراری مسابقات همچنین باعث گرد آوری غواصان آزاد در یک محل جهت بحث و گفتگو پذیرامون مسائل مربوط به این رشته می باشد.
ماخذ:
http://www.aidainternational.org/freediving
http://www.aidainternational.org/organization/international-instructors/instructors-list

گرد آوری وترجمه :  آقای فرزاد رواندوست ، تنها مربی غواصی آزاد در ایران .

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);