RIFFE Castoff Roller Travel Bag

کست آف رولر تراول بگ

 

 

باکیف چرخدار بسیار محکم با خیال راحت مسافرت کنید و هیچ نگران وسایل و لوازم خود نباشید زیرا این کیف تمامی ابزار و وسایل شما را به خوبی محافظ نموده به دلیل جادار بودن میتوانید همه وسایل و لباسهای در طول مسافرت خود را در آن قرار دهید.