RIFFE Mini Ice Pick Slip Tip

مینی آیس پیک اسلیپ تیپ

RIFFE Mini Ice Pick Slip Tip

مینی آیس پیک جمع و جور با نوک سوزنی

رزوه شده به سایز ۶ میلیمتر و برای هر انداره نیزه

آیس پیک : هنگامی که ماهی بزرگتر را شکار می کنید ، این سرنیزه جدید برای جلوگیری از خم شدن تیر و راحتی تخلیه ماهی از تیر بسیار مناسب است.