RIFFE Mini Ice Pick Tip Assembly – Tri-cut

مینی آیس پیک تیپ تری کات

Mini Ice Pick Tip Assembly – Tri-cut

مینی آیس پیک جمع و جور با نوک TRI-CUT برای قدرت اضافی سوراخ کردن

رزوه شده به سایز ۶ میلیمتر و برای هر انداره نیزه

آیس پیک : هنگامی که ماهی بزرگتر را شکار می کنید ، این سرنیزه جدید برای جلوگیری از خم شدن تیر و راحتی تخلیه ماهی از تیر بسیار مناسب است.