RIFFE SUB Mini Ice Pick

ساب مینی آیس پیک

RIFFE SUB Mini Ice Pick

ساب مینی آیس پیک جمع و جور با نوک سوزنی

رزوه شده به سایز ۶ میلیمتر و برای هر انداره نیزه

آیس پیک : هنگامی که ماهی بزرگتر را شکار می کنید ، این سرنیزه جدید برای جلوگیری از خم شدن تیر و راحتی تخلیه ماهیاز تیر بسیار مناسب است.